PARP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wypromowanie produktów marki SZKILNIK DESIGN na rynkach zagranicznych.

Cel projektu: promowanie produktów branży budowlanej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 277 200.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 235 620.00 PLN

Beneficjent: Medica Karolina Kabot

www.mapadotacji.gov.pl